o.b.s. De Fonkelsteen
Onyx 89, 1703 CG Heerhugowaard
T 072 572 04 37 E info@fonkelsteen.nl
P Postbus 1168, 1700 BD Heerhugowaard

Aanmelden nieuwe leerlingen

26-03-2018
Aanmelden op school van een 4-jarige

Aanmelden van een nieuwe leerling mag in een vroeg stadium. Ouders die overwegen om hun kind aan te melden als leerling van De Fonkelsteen, ontvangen schriftelijke informatie over de school door middel van de schoolgids. Tijdens het kennismakingsgesprek en de rondleiding door de school geeft de directeur of locatieleider informatie over de school en de toelatingsprocedure. Ouders die hun kind willen aanmelden als leerling van de school vullen een inschrijfformulier in (dit kan op school of thuis).

Na inlevering of toezending van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier ontvangen de ouders bericht of het kind kan worden toegelaten en met ingang van welke datum. Indien een aangemelde leerling extra zorg nodig lijkt te hebben zal een vervolgprocedure worden vastgesteld. Deze procedure wordt beschreven in het 'zorgprofiel'. Indien het kind zorg nodig heeft die wij niet kunnen bieden, verwijzen wij de ouders naar een andere school (passend onderwijs).

Kinderen kunnen bij ons op school terecht één dag na hun vierde verjaardag. Het is gebruikelijk dat het kind zijn of haar vierde verjaardag op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf viert, zodat het die periode afsluit met een feestje. Nieuwe kinderen mogen enkele ochtenden komen wennen. Dit geschiedt dan in overleg met de betreffende leerkracht. Over het algemeen komen de kinderen meteen de hele dag op school. Indien blijkt dat dat voor uw kind niet haalbaar is, is er overleg tussen de ouders en de leerkracht.

Een van de leerkrachten van de kleutergroep neemt enkele weken voor de vierde verjaardag van het kind contact met de ouders op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek om het kind en de ouders alvast te leren kennen.

Aanmelden vanuit een andere school

In principe zijn alle kinderen welkom op De Fonkelsteen. Wel is er voor aanname altijd contact met de vorige school over het betreffende kind. Kinderen met een verwijzing naar het speciaal onderwijs worden op De Fonkelsteen niet aangenomen. Het besluit over een aanname wordt genomen door de directeur in overleg met de intern begeleider.


Ouders/verzorgers die hun kind willen aanmelden kunnen de map met de benodigde formulieren aanvragen per mail (info@fonkelsteen.nl) of anders telefonisch (072-5720437) of ze afhalen op school.

Laatst vernieuwd: 26-03-2018 om 12:30

> overzicht
contact
home
webdesign: Studio Hekwerk