adres :  Smaragd 32, 1703 GB Heerhugowaard
post :  Postbus 1010, 1700 BA Heerhugowaard
telefoon :  072 571 28 88          (fax : 072 572 22 55)
mail : 
info@montessorischool-hhw.nl

Ouders

Het leven van een schoolgaand kind speelt zich grotendeels af in twee werelden: de wereld van de school en de wereld thuis. Voor een kind kan het een houvast betekenen, wanneer die twee werelden niet strikt gescheiden zijn. We proberen de afstand tussen school en thuis te verkleinen en een zekere integratie tot stand te brengen. Het feit dat ouders meedoen op school en daar dingen meebeleven draagt ertoe bij dat het kind zich op school 'thuis'-voelt. Voor de ouders is het prettig om de school, waaraan zij hun kind een groot deel van de tijd toevertrouwen, ook van binnen in bedrijf te leren kennen.

Ouders die bekend zijn met de gang van zaken op school, de leid(st)er en de vriendjes en vriendinnetjes van hun kinderen kennen, kunnen de verhalen en stemmingen van hun kind beter begrijpen. Het kind van zijn kant weet dat die kennis er is en zo ontstaat er een wisselwerking, die bijdraagt aan de continuïteit van de belevingswereld van het kind. Voor de leid(st)er betekent een goed contact met de ouders, dat eventuele problemen snel en doelmatig kunnen worden aangepakt.

Tenslotte heeft betrokkenheid van ouders natuurlijk een zeer praktisch aspect. Veel activiteiten zijn niet uitvoerbaar zonder de hulp van ouders. In andere gevallen betekent de hulp van ouders een verlichting van de taak van de leid(st)ers, waardoor deze zich aan andere zaken kunnen wijden. Het vinden van voldoende helpende ouders is dan ook geen luxe maar noodzaak. Ouders die meewerken in de school zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. - lees meer over het plan van Minister van Onderwijs om betrokkenheid van ouders te vergroten - klik hier

Binnen ons streven om een veilige school met een goed pedagogisch klimaat te handhaven, past nauw overleg en contact met ouders.

De school verwacht van ouders dat: zij de pedagogisch-didactische uitgangspunten van onze school onderschrijven;zij vertrouwen hebben in het eigen kunnen van het kind;zij de moed hebben objectief naar hun eigen kind te kijken;zij respectvol, liefdevol naar hun kind zijn;zij een open contact hebben met de leid(st)er;zij zich loyaal opstellen tegenover school.

Interessante links voor ouders:
contact
home
webdesign: Studio Hekwerk