adres :  Smaragd 32, 1703 GB Heerhugowaard
post :  Postbus 1010, 1700 BA Heerhugowaard
telefoon :  072 571 28 88          (fax : 072 572 22 55)
mail : 
info@montessorischool-hhw.nl

Ouderraad

Leden ouderraad
Joyce (moeder van Babs en Wies), voorzitter
Erica (moeder van Reza), penningmeester
vacature, secretaris
Jolanda (moeder van Jelle), lid
Rob (vader van Sabine en Daniël), lid
Suzanne, lid
Aïda, lid

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad stelt zich ten doel namens de ouders, voogden, verzorgers (hierna te noemen: de ouders) een zo goed mogelijke bijdrage te leveren tot het optimaal functioneren van de Montessorischool Heerhugowaard. Meer specifiek betekent dit:

De ouderraad heeft informatieplicht aan de ouders. Dit doen we door de notulen te publiceren, een jaarlijkse ouderavond te organiseren en via stukjes in de Montestory of op andere wijze ouders te informeren over activiteiten die komen en geweest zijn.

Oproep

De ouderraad bestaat uit betrokken ouders die met veel enthousiasme allerlei activiteiten voor de kinderen en de teamleden willen organiseren en ondersteunen. Wij kunnen altijd goede versterking gebruiken en roepen ouders op zich kandidaat te stellen voor de ouderraad. Wil jij graag een steentje bijdragen, kun je ca. 6 avonden per jaar en een aantal keer tijd maken voor activiteiten, dan zien we je graag bij ons!

Iedere ouder kan zich uiterlijk 3 dagen voor een vergadering van de ouderraad per e-mail opgeven bij de secretaris als toehoorder.

E-mail secretaris ouderraad: ouderraad@montessorischool-hhw.nl

contact
home
webdesign: Studio Hekwerk