adres :  Smaragd 32, 1703 GB Heerhugowaard
post :  Postbus 1010, 1700 BA Heerhugowaard
telefoon :  072 571 28 88          (fax : 072 572 22 55)
mail : 
info@montessorischool-hhw.nl

Visie

Kernpunten van de Montessoriwerkwijze

Wij werken op basis van de ideeën van Maria Montessori. Zij was een Italiaanse arts die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde 'de rechten van het kind'. Ze bedoelde daarmee, dat het kind recht heeft op onderwijs en opvoeding, gericht op een volledige en vrije ontplooiing. Zo krijgt het kind de kans een gelukkig mens te worden en kan het zijn wie het werkelijk is. De kernpunten van onze visie zijn:

Een goede start

Maria Montessori was er diep van overtuigd dat de eerste levensjaren van een kind van het grootste belang zijn. Als we worden geboren zijn we nog lang niet 'af'. Vanaf het moment van de geboorte heeft het kind nog een lange weg van ontwikkeling te gaan, vooral in geestelijk opzicht. Wij realiseren ontwikkelingsmogelijkheden voor heel jonge kinderen in de montessoripeutergroep waar kinderen vanaf 2 ½ jaar twee of vier dagdelen per week welkom zijn.

Zelfstandigheid

Montessori was van mening dat aan al deze energie een onbewuste doelgerichtheid ten grondslag ligt: het kind wil groot worden. De slogan 'help mij het zelf te doen' bevat dan ook de kern van het Montessorionderwijs en de Montessoriopvoeding. Het kind heeft daarbij de hulp nodig van de volwassenen in zijn omgeving. Bij ons zijn dat de leid(st)ers die het kind bege-leiden. Wij spreken niet van leerkrachten omdat de 'leer-kracht' in het kind zelf zit.

Voorbereide omgeving

Wij gaan uit van respect voor het kind en vertrouwen in zijn ontwikkeling. Kinderen krijgen vrijheid van werkkeuze. Deze vrije keuze stimuleren we door een voorbereide omgeving, waar alles zichtbaar en herkenbaar voor het kind te vinden is. Een kind leert zelf te bepalen wanneer en hoe lang ze met bepaalde werkjes bezig zijn. Uiteraard bewaakt de leid(st)er dit proces en zorgt ervoor dat alle vakken op voldoende en evenredige wijze aan bod komen. Het speciaal ontwikkelde Montessorimateriaal speelt daarin een belangrijke rol.

Vanuit de verschillende individuele activiteiten, die gezamenlijk in dezelfde omgeving plaats vinden, groeit een sfeer van tolerantie, acceptatie, veiligheid en vertrouwen. Aan deze voorwaarden wordt door het team voortdurend gewerkt.

De kinderen vinden in de omgeving materialen en activiteiten die passen bij hun ontwikkeling en belangstelling. Hierdoor is de kans groot dat kinderen hun aangeboren nieuwsgierigheid behouden en verder ontwikkelen. Het kind kan de omgeving zelf ook vormgeven en draagt er mede verantwoordelijkheid voor.

De verschillen tussen kinderen en hun ontwikkelingsgang leiden tot allerlei vormen van differentiatie. Daar komt nog bij dat in een Montessorigroep kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten, waardoor zij op veel verschillende manieren met elkaar kunnen samenwerken en elkaar helpen. Samenleven met anderen heeft ook zo zijn beperkingen. Montessori spreekt in dit geval van „vrijheid in gebondenheid".

Doel

De school wil, net als de ouders, de kinderen die haar zijn toevertrouwd de nodige hulp bieden. Zo kan het kind zich ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij of zij deel uitmaakt. Dit houdt in dat de school het kind niet alleen in staat moet stellen zich persoonlijk verder te ontwikkelen, maar zij het kind ook de daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden leert eigen te maken. Voor onze school is het gedachtegoed van Montessori daarbij een leidraad.

contact
home
webdesign: Studio Hekwerk