adres :  Smaragd 32, 1703 GB Heerhugowaard
post :  Postbus 1010, 1700 BA Heerhugowaard
telefoon :  072 571 28 88          (fax : 072 572 22 55)
mail : 
info@montessorischool-hhw.nl

Organisatie Montessori

Maria Montessori stelde vast dat de ontwikkeling van kinderen volgens bepaalde levensfasen verloopt en niet per kalender- of schooljaar. Zij constateerde dat in de verschillende periodes, kinderen specifieke belangstelling voor bepaalde zaken krijgen, dat zij zich bepaalde vaardigheden sneller eigen maken en dat er sprake is van een andere sociaal-emotionele ontwikkeling.

De drie levensfasen die Montessori onderscheidde zijn van 0 tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar en van 12 tot 18 jaar, waarna de volwassenheid begint. De eerste twee levensfasen verdeelde zij ook weer onder in perioden: van 0 tot 3, van 3 tot 6, van 6 tot 9 en van 9 tot 12 jaar. Op basis van dit principe kent de Montessorischool een onderbouw (van 4 tot 6 jarigen) een middenbouw (van 6 tot 9 jarigen) en een bovenbouw (van 9 tot 12 jarigen).

Kinderen ervaren hoe het is om bij de jongsten, de middelsten of de oudsten van een groep te behoren. Oudere kinderen kunnen meer zelfstandigheid aan en zij worden gevraagd om hun jongere klasgenootjes af en toe te helpen. Bovendien biedt het de kinderen zicht op waar zij zichzelf vroeger zelf ontwikkelden en waar zij naar toe kunnen groeien. Dit kan per ontwikkelingsgebeid ook weer verschillen. De kinderen zitten in kleine groepjes in het lokaal. Er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd, jaargroep of geslacht. Veelal werken de kinderen individueel aan een door hen zelf gekozen opdracht/werkje.

Tijdens de groepslessen, waar een bepaald onderwerp door de leid(st)er wordt besproken, doen meerdere kinderen verplicht of op uitnodiging mee. Bij de verwerking van die lessen is er vaak onderscheid in niveau, waarbij het niet vanzelfsprekend is, dat alleen de oudsten van de groep de moeilijkere opdrachten maken. Veel kinderen vanuit onze montessori-peutergroep stromen door naar de onderbouw.

We hebben twee onderbouwen, twee middenbouwen en twee bovenbouwen. Het ontwikkelingsaanbod is in drie grote "blokken" verdeeld. Vaak is de periode van anderhalf tot twee jaar onderbouw en drie jaar midden- en bovenbouw voldoende om dat te verwerken. Soms is het nodig om een kind meer tijd te gunnen en soms is een kind eerder toe aan plaatsing in de volgende bouw.

contact
home
webdesign: Studio Hekwerk