Arkplein 123-124, 1826 DM Alkmaar
Telefoon: 072 561 09 61
Mail:info@montessorischool-alk.nl

Downloads

Op deze pagina, kunt u diverse informatie downloaden.

Schoolinformatie

Schoolgids van 2017-2018 komt hier in oktober

Schoolplan 2015-2019, klik hier

Schoolondersteuningsprofiel komt z.s.m.

Jaarplan 2017-2018 komt na de zomervakantie

Jaarplanning van 2017-2018 komt na de zomervakantie

Vakantierooster  2017-2018, klik hier

Formulieren

Inschrijfformulier van onze school, klik hier

Verlof-formulier, Gemeente Alkmaar,klik hier

Overblijfregeling, klik hier

Informatie van de leerplichtambtenaar, klik hier.

Protocollen

Hoofdluisprotocol, klik hier

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen, klik hier

Protocol sociaal-emotionele gedragsproblemen, klik hier

Pestprotocol de Blauwe Loper, klik hier

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school, klik hier

Klachtenregeling primair onderwijs, klik hier

 
Nog geen nieuws beschikbaar.
Nog geen nieuws beschikbaar.
contact
home
webdesign: Studio Hekwerk