Arkplein 123-124, 1826 DM Alkmaar
Telefoon: 072 561 09 61
Mail:info@montessorischool-alk.nl

Waarom Montessori onderwijs

Help mij het zelf te doen

De kinderen krijgen individueel onderwijs, dat aansluit bij hun aanleg, interesse en niveau. Er wordt gewerkt met uitnodigend, zelfcorrigerend lesmateriaal, waardoor de kinderen al heel vroeg helemaal zelfstandig aan het werk kunnen. Ons hoofdmotto in de opvoeding is dan ook: Help mij het zelf te doen!

Vrijheid in gebondenheid

Montessori wilde de kinderen meer vrijheid geven. De kinderen mogen zelf kiezen waarmee ze gaan werken (keuzevrijheid). Zolang ze geboeid blijven, kunnen ze met het materiaal blijven werken, in het tempo dat bij het kind past (tempovrijheid). Deze manier van werken stelt ons in staat ook aan de wensen van kinderen die wat achterlopen, of zich juist heel snel ontwikkelen tegemoet te komen. Iedereen doet datgene wat hij of zij kan (niveauvrijheid). De leid(st)ers, die allen speciaal opgeleid zijn, zorgen ervoor, dat kinderen leerstof en materiaal op maat aangeboden krijgen op het moment dat ze daaraan toe zijn. De kinderen krijgen de vrijheid die ze aankunnen, maar de eisen die gesteld worden aan het moderne Nederlandse basisonderwijs worden nooit uit het oog verloren.

Voorbereide omgeving

Maria Montessori was ervan overtuigd, dat kinderen zich het best kunnen ontwikkelen, als ze in een omgeving mogen werken die goed is voorbereid, met materiaal dat er mooi uitziet en uitdaagt. Dat betekent voor de inrichting van de lokalen: meubilair op maat, kasten zodanig ingericht, dat de kinderen overal bij kunnen, de materialen overzichtelijk, op niveau opgeborgen.

Gevoelige periode

Maria Montessori zag dat kinderen vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen en om te leren. Dat uit zich in een spontane belangstelling. De onderwerpen van die belangstelling verschillen per kind en veranderen in de loop van de tijd. Kinderen leren in zo'n gevoelige periode beter, sneller en gemotiveerder. Het is een taak van de leid(st)ers om de gevoelige periode te herkennen en met het lesaanbod daarbij aan te sluiten. Het materiaal is zo ontwikkeld, dat het ook aansluit bij de manier van leren op de verschillende leeftijden. Kinderen werken op jonge leeftijd met concreet materiaal, daarna wordt er meer symbolisch materiaal gebruikt, om tenslotte over te gaan naar het abstracte niveau.

Sociaal emotionele vorming

Op onze school werken de kinderen in heterogene groepen: er zitten kinderen van verschillende leeftijd bij elkaar in de groep. We hebben onderbouwgroepen (groep 1 en 2), middenbouwgroepen (groep 3, 4, 5) en bovenbouwgroepen (groep 6, 7, 8). Kinderen van verschillend niveau werken samen en helpen elkaar.
Heel belangrijk vinden wij het respect voor elkaar en de omgeving. Respect voor elkaar leren kinderen vooral door het zien van goede voorbeelden. Kinderen bij ons op school leren van jongs af aan om misverstanden of ruzies in een rustig gesprek uit te praten. Respect voor de omgeving leren kinderen door het doen van taken voor de verzorging van het lokaal en het materiaal.
Waarden en normen zijn als vanzelfsprekend in ons hele onderwijs verweven. We letten op beleefdheid, correct taalgebruik en de kinderen geven de leerkracht een hand bij komen en weggaan.

Kosmisch onderwijs

Kosmisch onderwijs neemt in het Montessori onderwijs een belangrijke plaats in. We gaan uit van het grote geheel (de kosmos) en laten de kinderen ervaren dat alles en iedereen op aarde daar een schakeltje in is. Het kan niet anders, dan dat de verschillende vakgebieden geïntegreerd worden aangeboden. Aardrijkskundige, geschiedkundige, natuurkundige en technische onderwerpen worden benaderd vanuit het grote geheel en daarna naar de eigen situatie gebracht. We houden het kosmisch onderwijs interessant en levendig door middel van projecten, aanschouwelijk materiaal en zelfgemaakte werkjes. Al heel jong leren de kinderen volgens een vaste methode hun eigen werkstukjes te maken, ook met gebruikmaking van moderne middelen zoals de computer.

Nog geen nieuws beschikbaar.
Nog geen nieuws beschikbaar.
contact
home
webdesign: Studio Hekwerk