o.b.s. De Fonkelsteen
Onyx 89, 1703 CG Heerhugowaard
T 072 572 04 37 E info@fonkelsteen.nl
P Postbus 1168, 1700 BD Heerhugowaard

Schoolverlof

Extra vrij en leerplicht
Zolang een kind onder de leerplichtwet valt, dient het op school aanwezig te zijn. Uitzonderingen die wij allen kennen zijn:

Er zijn ook andere omstandigheden waarin een leerling (uitgezonderd de eerste twee weken van een schooljaar) vrij van school kan krijgen. Dit mag beslist niet meer dan tien dagen per jaar zijn en het moeten gewichtige omstandigheden zijn, zoals bijvoorbeeld:


Bij ongeoorloofd verzuim moeten wij melding maken bij de 'leerplichtambtenaar'.

Een formulier voor het aanvragen van extra vakantie of verlof is, samen met de regels, hier te bekijken en downloaden.
 

contact
home
webdesign: Studio Hekwerk