o.b.s. De Fonkelsteen
Onyx 89, 1703 CG Heerhugowaard
T 072 572 04 37 E info@fonkelsteen.nl
P Postbus 1168, 1700 BD Heerhugowaard

De ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit zeven ouders. In de ouderraad komt de dagelijkse gang van zaken binnen de school aan de orde.

Bij de vergaderingen zijn de vertegenwoordigers van de werkgroepen aanwezig om verslag te doen van hun werkzaamheden. Een leerkracht als vertegenwoordiger van het team en iemand van de schooldirectie.

De werkgroepen ondersteunen het team bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten.

De ouderraad beheert het schoolfonds, dat wordt gevormd door de jaarlijkse, niet verplichte, bijdrage van de ouders. Alle leerlingen profiteren mee van de hieruit bekostigde activiteiten.

De leden van de ouderraad 2015-2016 zijn:

Margot Raukema, voorzitter
Bob Jong, penningmeester
Lianda Nan, secretaris
Mariska Elders
Marit Pistone

Emy Donderwinkel - van der Lely
Sandra Langenveld

 

U kunt deze ouders altijd aanspreken op school, ook kunt u mailen naar: ogr.fonkelsteen@gmail.com

 

 

contact
home
webdesign: Studio Hekwerk