o.b.s. De Fonkelsteen
Onyx 89, 1703 CG Heerhugowaard
T 072 572 04 37 E info@fonkelsteen.nl
P Postbus 1168, 1700 BD Heerhugowaard

De medezeggenschapsraad (MR)

Binnen onze school functioneert een Medezeggenschapsraad (MR). Deze heeft tot doel ouders en personeel medezeggenschap te geven in het beleid van de Carrousel / Fonkelsteen. De MR levert een bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van de school.

De MR kan instemmen en adviseren m.b.t. bepaalde beslissingen van de directie of het bevoegd gezag. Zij heeft daarvoor advies- en instemmingsrecht. Ook kan de MR aan het bevoegd gezag haar eventuele ongerustheid kenbaar maken over de gang van zaken op school. Zij doet dit namens de ouders en/of leerkrachten.

U kunt de MR aanspreken indien u meer duidelijkheid wenst over zaken waar de MR invloed op uit kan oefenen. Mogelijk kunnen wij u dan behulpzaam zijn.

De MR van de Carrousel / Fonkelsteen bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten.

 

MR-leden schooljaar 2015-2016:

Namens de ouders:

Marlies van Dijk - Carrousel
Monique Witte - Carrousel
Jeroen Eversdijk - Fonkelsteen
Ingeborg Dekker - Fonkelsteen
 
 
Namens de leerkrachten:
Marja Toes - Carrousel
Hil Lanting - Carrousel
Floor Crezee - Fonkelsteen
vacature - Fonkelsteen
 

 

contact
home
webdesign: Studio Hekwerk