o.b.s. De Fonkelsteen
Onyx 89, 1703 CG Heerhugowaard
T 072 572 04 37 E info@fonkelsteen.nl
P Postbus 1168, 1700 BD Heerhugowaard

Organisatie van ons onderwijs

De Fonkelsteen is een Jenaplanschool. We werken we stamgroepen waar kinderen van verschillende leeftijden door elkaar zitten. Zo kunnen de jonge kinderen leren van de oudere kinderen door het praten, luisteren en werken in groepjes. Omgekeerd leren de oudere kinderen door de jongere kinderen te helpen.

Naast deze stamgroepen werken we met instructiegroepen waarin we specifieke informatie geven. Een instructiegroep wordt samengesteld naar leeftijd of naar niveau.

We streven er naar de kinderen zoveel mogelijk passend onderwijs te bieden.

Sommige kinderen hebben specifieke hulp nodig en krijgen met een leerlinggebonden financiering (het zogenaamde Rugzakje) extra individuele begeleiding.

De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door observaties van de leerkrachten en de methodetoetsen. Daarnaast worden er in de groepen 2 t/m 8 methode-onafhankelijke toetsen afgenomen op het gebied van gedrag, rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.

De intern begeleider bewaakt de kwaliteit van de leerlingenzorg. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het signaleren, analyseren en hulp bieden bij onderwijsleerproblemen op individueel, groeps- en schoolniveau.

NB. Meer informatie kunt u vinden in hoofdstuk 1B.
"De zorg voor kinderen" van onze schoolgids 

contact
home
webdesign: Studio Hekwerk