o.b.s. De Fonkelsteen
Onyx 89, 1703 CG Heerhugowaard
T 072 572 04 37 E info@fonkelsteen.nl
P Postbus 1168, 1700 BD Heerhugowaard

Leerlingenraad

Op de Fonkelsteen zijn in schooljaar 2015-2016 gestart met een leerlingenraad.

Waarom hebben we op de Fonkelsteen een leerlingenraad? Dit onderdeel valt onder burgerschapsvorming en is duidelijk passend binnen onze jenaplanvisie en de opdracht die wij als basisschool hebben. “De school biedt een leer- en werkomgeving waarin burgerschap en integratie zichtbaar zijn, brengt die zelf in praktijk en biedt leerlingen mogelijkheden om daarmee te oefenen”.
 
Visie

Onze visie is dat de leerlingenraad een leerwerkplek is voor burgerschap en participatie. Er ontstaan echte situaties voor overleg, meedoen, meepraten, meebeslissen en inspraak volgens democratische spelregels. In die situaties kunnen leerlingen burgerschapscompetenties ontwikkelen. Democratisch (school-)burgerschap wordt geleerd in de praktijk: leren door doen.

Leerlingenparticipatie op school is daar een goed middel voor. Maar democratisch (school-) burgerschap en participatie op school kunnen nog worden versterkt als de school zelf functioneert als een democratische leef-, leer- en werkgemeenschap: als leerlingen inspraak hebben; als ze kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen; als ze verantwoordelijkheid
leren dragen. Een middel daartoe is de leerlingenraad.
 
Uit de jaargroepen 4 tot en met 8 zullen twee kinderen per stamgroep zitting nemen in de Leerlingenraad. Aan het begin van ieder schooljaar worden de vertegenwoordigers doormiddel van een stemming gekozen.
contact
home
webdesign: Studio Hekwerk