o.b.s. De Fonkelsteen
Onyx 89, 1703 CG Heerhugowaard
T 072 572 04 37 E info@fonkelsteen.nl
P Postbus 1168, 1700 BD Heerhugowaard

Jenaplan

De Fonkelsteen is een Jenaplanschool. Wij hebben gekozen voor de Jenaplanvisie, omdat wij binnen deze visie de leerlingen willen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij. Hierbij zijn onder andere de volgende punten belangrijk: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, omgaan met elkaar en rekening houden met elkaar.

De grondlegger van de Jenaplanvisie, Peter Petersen, was als pedagoog verbonden aan de universiteit van Jena. Hij ging uit van de school als basis om de wereld te verkennen.


Basisprincipes Jenaplan

Ieder kind maakt een eigen ontwikkeling door. Daarom worden in de meeste gevallen geen jaarklassen gehanteerd, waarbij in een groep kinderen van dezelfde leeftijd zijn en gelijke leerstof in dezelfde tijd aangeboden krijgen, maar werken wij in stamgroepen. Stamgroepen worden gevormd door kinderen van verschillende leeftijden, zodat zij van elkaar kunnen leren en leren rekening te houden met de onderlinge verschillen. Zelfstandig werken en individuele ontplooiing zijn hierbij kernbegrippen. Uitgangspunt is de motivatie van het kind.


Twintig basisprincipes vormen het fundament voor onze visie op kinderen en hun ontwikkeling, op mens, maatschappij en levensbeschouwing. In de school richt dit zich op vorming, leren en onderwijzen. De twintig basisprincipes van het Jenaplanonderwijs, die werden vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) op 21 februari 1990 te Utrecht, vormen de basis voor het denken en handelen in de Jenaplanscholen.


De basisprincipes zijn te onderscheiden in drie groepen:

 

- De eerste vijf gaan over de wijze waarop de school tegen mensen aankijkt.

- Daarna volgen de vijf principes die een beschouwing geven over de samenleving.

- De laatste tien geven aan hoe de eerste tien in de school gestalte kunnen worden gegeven.

 

Mens


1. Elk mens is uniek; zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en iedere volwassene een onvervangbare waarde.

2. Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen.

3. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig.

4. Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend.

5. Elk mens wordt als een cultuurdrager en vernieuwer erkend.


Samenleving


6. Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde respecteert.

7. Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders identiteitsontwikkeling.

8. Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan.

9. Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte beheert.

10. Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt.


School


11. De school is een gezamenlijke organisatie van betrokkenen. Ze staat in open wisselwerking met de maatschappij.

12. In de school hebben volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en samenleving tot pedagogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken.

13. In de school wordt de leerstof ontleend aan de werkelijkheid.

14. In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen.

15. In de school wordt het onderwijs uitgevoerd door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.

16. In de school wordt het leren van en zorgen voor elkaar mede gestimuleerd door heterogene groepering van kinderen naar leeftijd en niveau van ontwikkeling.

17. In de school onderscheiden we gestuurd en begeleid leren, dat gericht is op kwaliteitsverhogend onderwijs. Daarnaast krijgt zelfstandig leren en vrij initiatief van kinderen een plaats. Beide leervormen wisselen elkaar doordacht af.

18. In de school neemt wereldoriëntatie een belangrijke plaats in.

19. In de school vindt gedrag- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind.

20. In de school erkent men dat er permanent veranderingen zijn.
 

contact
home
webdesign: Studio Hekwerk