o.b.s. De Fonkelsteen
Onyx 89, 1703 CG Heerhugowaard
T 072 572 04 37 E info@fonkelsteen.nl
P Postbus 1168, 1700 BD Heerhugowaard

Een dag in de kleuterbouw

De start

Om 08.30 uur komen de kinderen binnen. De kinderen kunnen zelf een activiteit kiezen op het activiteitenbord. Daarbij hebben de kinderen een eigen plaatje en zetten dat bij een activiteit naar keuze. Soms kiest de leerkracht een werkje voor de leerling en geeft dit dan ook aan op dat bord.

De activiteiten waaruit de kinderen kunnen kiezen zijn bijvoorbeeld:

Onze lokalen zijn ingericht met gevarieerde materialen in de verschillende hoeken. Die variaties hebben rechtstreeks te maken met de thema's (de huishoek kan bijvoorbeeld een ziekenhuis zijn, maar ook een winkel en zelfs soms een stoomboot!).

Werken en spelen

Over het algemeen begint een dag met werken en spelen. Elk kind wordt gestimuleerd om daarin zelf het initiatief te nemen.Wel is er is bij de activiteiten een duidelijke structuur aanwezig met vaste grenzen en afspraken. De leerkracht stimuleert het kind in wat het gaat doen, met welk materiaal en eventueel met wie. Regelmatig werken de kinderen ook aan een opdracht in het kader van het actuele thema. Individueel, met een kleine of grotere groep tegelijk.Terwijl de kinderen werken observeren we, stimuleren we en gaan we een gesprek met de kinderen aan.

Eten en drinken

Tijdens het werken en spelen kiezen de kinderen ook zelf hun eet- en drinkmoment. Dat doen ze dan samen met een klein groepje klasgenootjes op een afgesproken plekje in de klas, ons zogenaamde "cafeetje". We stimuleren het meegeven van gezonde tussendoortjes.

Opruimen

Na het werken wordt er met zijn allen nadrukkelijk opgeruimd (ordenen, serieren, schoonmaken) en gaan we in de kring zitten. In de kring wordt er besproken hoe het spelen , werken en opruimen gegaan is.

Kring

Verder gebruiken we de kring om:

We zorgen voor een ontspannen sfeer, zodat de kinderen zich veilig voelen en gestimuleerd worden om goed betrokken te zijn. Vieringen geven de kinderen een saamhorigheidsgevoel. Het beleven van steeds terugkerende evenementen als verjaardagen en weeksluitingen heeftdan ook ruime aandacht.

Buiten spelen of in de zaal

Na de kring is er behoefte aan beweging. We kunnen dan naar buiten gaan en spelen met de materialen uit de schuur (karren, scheppen, loopklossen, stelten, klimrek, zandvormen, oude pannen, kleden enzovoort), of we gaan naar de speelzaal waar we gebruik maken van het klim - en klautermateriaal, ballen, hoepels en vooral de ruimte.

De middag

Na het middageten uur starten we weer met een activiteit in de kring. Daarna is het tijd om te werken en te spelen, volgens dezelfde opzet als het ochtendspel. Zonder eet- en drinkmoment deze keer. Daarna spelen we buiten of in de speelzaal.

Afsluiten

De dag eindigt om 14.15 uur. Voor het naar huis gaan evalueren we kort de leuke dingen van die dag. We vragen de kinderen of er plannen zijn voor de volgende dag en of daar nog bepaalde materialen voor moeten worden klaargezet. Zo ontstaan op verzoek van de kinderen en soms van de leerkracht, de werkafspraken voor de volgende dag. Het werk dat mee naar huis mag wordt uitgedeeld en de dag wordt afgesloten.

Huisbezoek en wennen

Voor het eerst naar de basisschool gaan is een hele belevenis en best een beetje spannend. Daarom mogen nieuwe kinderen van te voren rustig komen wennen. De leerkracht van de kleuterbouw neemt ongeveer 5 weken voor de verjaardagsdatum van de nieuwe leerling contact op met het gezin om op een kennismakingsgesprek te plannen. Tijdens het gesprek kan allerlei belangrijke informatie uitgewisseld worden. De leerling mag, voordat hij of zij op school komt, alvast 2 dagen komen wennen. Dit wordt afgesproken tijdens het kennismakingsgesprek.

4 jaar worden in de zomervakantie, of in de laatste maand voor de vakantie:
De laatste maand voor de zomervakantie is doorgaans een drukke, onregelmatige tijd. In overleg met de ouders beginnen de kinderen die in die maand 4 worden, of in de zomervakantie zelf, na de zomervakantie met wennen. De eerste 2 weken houden we dan aan als wenweken, dat wil zeggen dat als uw kind dan te vermoeid is, u het in deze 2 weken rustig wat eerder op kunt komen halen. Dit alles in overleg met de leerkracht. De kennismakingsgesprekken vinden, indien mogelijk, wel plaats voor de zomervakantie.

contact
home
webdesign: Studio Hekwerk