Daltonschool De Kleine en Grote Beer
Plutolaan 2a
1702 CB, Heerhugowaard
072-5714872
 

Daltononderwijs

De Daltonwerkwijze is gebaseerd op ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst.
Helen begon als leerkracht in 1904. Zij kreeg te maken met veertig kinderen verdeeld over acht leerjaren. 'Normaal' lesgeven was onmogelijk.

Helen Parkhurst koos voor een aanpak van een minimum aan lesgeven en een maximum aan zelfstudie. Zij overlegde met de leerlingen over wat hun 'eigen' verantwoordelijkheid zou kunnen zijn, en welke de rol van de leraar. De kinderen beloofden dat zij aan hun taak zouden werken en die op tijd af zouden hebben. Later werden deze ideeen toegepast in de State High School in Dalton om de efficiency van het onderwijs te verhogen. Naar deze plaats is het Daltononderwijs genoemd.

Daltonprincipes
Uitgaande van het kind dat graag speelt, in zijn spel zichzelf opdrachten stelt en bij zijn spel nu eens niet, dan weer wel het gezelschap van kameraadjes zoekt, komt Helen Parkhurst tot de volgende vijf basisprincipes:

Deze vijf uitgangspunten van het Daltononderwijs hebben als doel het leer- en leefklimaat op elkaar af te stemmen. Al vanaf de dag dat de vierjarige naar school komt, wordt hij/zij geconfronteerd met deze uitgangspunten en al snel blijkt dat ook jonge kinderen begrijpen wat van hen verwacht wordt. Een school die volgens de daltonprincipes werkt, schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak.

Voor meer informatie zie www.dalton.nl

Nog geen nieuws beschikbaar.
contact
home
webdesign: Studio Hekwerk