Daltonschool De Kleine en Grote Beer
Plutolaan 2a
1702 CB, Heerhugowaard
072-5714872
 

Ouderraad

Ouder Geledingen Raad (OGR)
Onze school kent een uitgebreide Oudergeledingenraad (OGR). Een vertegenwoordiging van het schoolteam woont de vergaderingen bij. De Ouderraad bepaalt samen met teamvertegenwoordigers de te ondernemen activiteiten op school. De leden van de OGR proberen de betrokkenheid van de ouders bij de school te stimuleren en ze doen dit vooral door zich in te zetten bij allerlei culturele, sportieve en feestelijke activiteiten van de school.

Leden 2017-2018:

Naam
Rol
Activiteit
Zahra Sabri
Voorzitter
 
Paul Schipper
Penningmeester
 
Ziennat Noerkhan
Lid
Kerst en lentelunch
Selena Niemeijer
Lid
Sinterklaas en schoolfotograaf
Marijn Visser
Afvaardiging team
 

Ouderbijdrage / ouderfonds
De OGR int de gelden voor het ouderfonds. Vanuit de ouderbijdragen worden grote culturele evenementen betaald, alsmede de kosten van activiteiten in de decembermaand (Sint/Kerst), kinderfeesten, deelname aan sportactiviteiten e.d.

Voor schooljaar 2015/2016 gelden volgende bedragen:

Voor kinderen van groep 1 t/m 4
Ouderbijdrage € 25.00
Schoolreisbijdrage € 22.50
Totaal € 47.50
 
Voor kinderen van groep 5 t/m 7
Ouderbijdrage € 25.00
Schoolreisbijdrage € 25.00
Totaal € 50.00
 
Voor kinderen van groep 8
Ouderbijdrage € 25.00
Bijdrage schoolkamp € 65.00
Totaal € 90.00

Ouderbijdrage:
€ 25,- per schooljaar voor de eerste twee kinderen uit een gezin,
€ 20,- per jaar vanaf het derde kind

Komt uw kind in de loop van het schooljaar op school dan betaalt u de volgende bedragen:

De bijdrage is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

U kunt het geld overmaken op IBANrekening: NL66INGB0005116746 ta.v. De Kleine en Grote Beer, onder velmelding van de na(a)m(en) van uw kind en de groep.

Op de algemene ouderavond/jaarvergadering legt de penningmeester via een jaarrekening verantwoording af over de besteding van de gelden.

Email OGR: ogrkleinegrotebeer@gmail.com
(Het emailadres is bedoeld als een ideeënbus en is niet voor klachten ed. tegen de school gericht)

Nog geen nieuws beschikbaar.
contact
home
webdesign: Studio Hekwerk