Daltonschool De Kleine en Grote Beer
Plutolaan 2a
1702 CB, Heerhugowaard
072-5714872
 

Medezeggenschapsraad

Binnen de schoolorganisatie van Openbare Basisschool De Kleine en Grote Beer heeft de Medezeggenschapsraad (MZR) een belangrijke rol. De MZR denkt mee en adviseert over allerlei schoolzaken zoals de besteding van budgetten, de kwaliteit van het onderwijs, huisvesting, de personeelsformatie en de daarmee samenhangende indeling van groepen. 

De MZR heeft daartoe regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. De vergaderdata zijn opgenomen op de schoolkalender.

De MZR kent een oudergeleding en een personeelsgeleding die de belangen van de ouders respectievelijk de leerkrachten behartigen en bestaat momenteel uit de volgende zes leden:

Leden MZR - samenstelling per 01/08/2017, reguliere zittingsduur is vier jaar. 
Ouders
Judith Verheij
Voorzitter
Stephan Deen
Lid
Bianca Moerland
Lid
 
 
Personeel
Hennie Dahchi
Secretaris
Hester Danner
Lid
Anke van Dijk
Lid

 

 

Nog geen nieuws beschikbaar.
contact
home
webdesign: Studio Hekwerk