Daltonschool De Kleine en Grote Beer
Plutolaan 2a
1702 CB, Heerhugowaard
072-5714872
 

Schoolverlof

Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. 

Wie zijn of haar kind vrij wil laten hebben op andere dagen dan de schoolvakanties moet dat bij de schooldirecteur aanvragen. Dit moet minimaal 8 weken voor de uiteindelijke vakantie. Alle aanvragen worden door de directeur beoordeeld. Er kan van de ouder of ouders een verklaring worden gevraagd waarin verklaard wordt dat ze zelfstandig ondernemer zijn.
Soms wordt ook de leerplichtambtenaar in dit traject betrokken en moet die adviseren of de vakantie wel of niet door kan gaan.
 
Boete
Een ouder die de Leerplichtwet overtreedt door zijn of haar kind mee te nemen op vakantie terwijl dat van de wet niet mag, riskeert een boete van zo’n 60 euro per dag. Het verzuim moet dan wel zijn gemeld door de school aan de leerplichtambtenaar die er een proces verbaal van heeft gemaakt en die moet het door hebben gespeeld aan het Openbaar Ministerie. Blijkt dat het kind inderdaad van school is gehaald voor de vakantie en dat de ouders in overtreding zijn dan staat er voor elke dag een boete van gemiddeld 60 euro. Wie het kind meerdere weken of zelfs maanden van school houdt kan dan rekenen op duizenden euro’s aan boete, waarvan ook vaak nog een voorwaardelijk deel.
 
Andere ouders menen de wet te moeten omzeilen door het kind ziek te melden. Als een kind midden in de winter gebruind terugkomt op school nadat het ziek is gemeld, valt dat natuurlijk op. De school kan dat dan dus melden. Maar ook het risico dat de leerplichtambtenaar op de stoep staat is groot bij luxe verzuim. Die heeft namelijk de bevoegdheid om te controleren of een kind echt ziek is.
 
U kunt het formulier hier downloaden. U kunt natuurlijk ook een formulier op school halen.
 
In pagina 3 & 4 kunt u de richtlijnen voor het verlof buiten de schoolvakanties lezen.
Nog geen nieuws beschikbaar.
contact
home
webdesign: Studio Hekwerk