Daltonschool De Kleine en Grote Beer
Plutolaan 2a
1702 CB, Heerhugowaard
072-5714872
 

Schoolgids

Alle basisscholen in Nederland hebben vanaf 1 augustus 1997 een schoolgids. 
De inhoud wordt ieder jaar vastgesteld door de directie, het team en de Medezeggenschapsraad. Belangrijke wijzigingen worden, na bespreking in het team en de Medezeggenschapsraad, aan de ouders doorgegeven. Aan het begin van elk schooljaar wordt de schoolgids aangepast en ter lezing aan ouders aangeboden en aan de inspectie toegezonden.

De schoolgids is bedoeld om ouders te informeren. Zowel voor ouders die een school voor hun kind willen kiezen als voor ouders die hun kinderen al bij ons op school hebben. Ouders mogen aan deze schoolgids verwachtingen ontlenen ten aanzien van wat de school hen biedt. Gedurende de periode dat hun kind op school zit moeten de ouders de school kunnen aanspreken op de inhoud van de schoolgids. De schoolgids kan zodoende een rol vervullen in de dialoog tussen school en ouders. 

U kunt hier de schoolgids van de Kleine en Grote Beer downloaden.

Schoolgids 2017-2018

Nog geen nieuws beschikbaar.
contact
home
webdesign: Studio Hekwerk