Th. van Doesburgweg 4
1703 DL, Heerhugowaard
T 072 534 99 82
Facebook De Blauwe Loper

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland

In de regio Noord Kennemerland vormen 15 schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 een samenwerkingsverband om gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning te bieden. De schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat zo veel mogelijk thuisnabij plaatsvindt en dat is toegesneden op  de behoeften en talenten van het kind, met als doel dat zij tot optimale ontplooiing komen en opgroeien tot evenwichtige volwassenen en burgers. Alle schoolbesturen gaan voor sterke scholen met sterke leerkrachten.

Goede leerlingenzorg en passend onderwijs zijn gebaat bij een optimistische en pedagogische manier van denken over kinderen. We richten ons dan ook op de mogelijkheden van kinderen. Wezenlijke instrumenten zijn daarbij het vakmanschap van de leerkracht en een goede samenwerking met de ouders.
Wij richten ons te allen tijde op preventie met als uitgangspunt: regulier waar het kan, speciaal waar het moet.

Nog geen nieuws beschikbaar.
Nog geen nieuws beschikbaar.
contact
home
inloggen
webdesign: Studio Hekwerk