Th. van Doesburgweg 4
1703 DL, Heerhugowaard
T 072 534 99 82
Facebook De Blauwe Loper

Directeurenoverleg

De directeuren van onze scholen en de voorzitter van het College van Bestuur vergaderen 1 maal per maand. Overleg over het te voeren beleid staat centraal, waarbij beleidsmatige onderwerpen worden voorbereid, besproken en van adviezen voorzien voor verdere procedurele behandeling in onze organisatie.

Het middagdeel staat vooral in het teken van het uitwisselen van informatie en kennis van de schooldirecteuren onderling, met name door middel van intervisiegroepen.

Nog geen nieuws beschikbaar.
Nog geen nieuws beschikbaar.
contact
home
inloggen
webdesign: Studio Hekwerk