Lourens Bogtmanstraat 7, 1724 SV Oudkarspel
T 0226 - 341235 E barnewiel@barnewiel.nl
P Postbus 24, 1724 ZG Oudkarspel 

Vakanties

Vakanties schooljaar 2017 - 2018

Herfstvakantie 21 oktober 2017 t/m  29 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december 2017 t/m  7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari 2018 t/m  4 maart 2018
Paasvakantie 31 maart 2018 t/m  2 april 2018
Meivakantie 21 april 2018 t/m 6 mei 2018
Koningsdag 27 april 2018    
Hemelvaart 10 mei 2018 t/m 13 mei 2018
Pinksteren  20 mei 2018 t/m  21 mei 2018 
Zomervakantie 20 juli 2018 t/m  2 september 
 
Vakantiespreiding
 
De schoolvakanties worden vastgesteld op basis van de Regeling spreiding zomervakanties. Voor het vaststellen van de schoolvakanties is Nederland verdeeld in drie regio’s: noord, midden en zuid.
Zomervakantie
De data voor de zomervakantie zijn wettelijk vastgesteld voor alle scholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Deze data zijn voor alle scholen gelijk.
 
Korte vakanties

Voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie geeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de basisscholen en de scholen in het voortgezet onderwijs adviesdata. De scholen mogen deze vakanties zelf vaststellen. Hiervoor hoeft geen goedkeuring of toestemming van de minister worden gevraagd. U kunt als ouder meepraten over de vaststelling van de vakantiedata in de school: de medezeggenschapsraad heeft hierover adviesrecht.
De adviesdata zijn zo gekozen, dat scholen steeds na zeven of acht weken les een week vakantie geven. De adviesdata voor de mei- en de kerstvakantie zijn voor alle regio’s gelijk. De adviesdata voor de herfst- en de krokusvakantie verschillen per regio.
 
Bekendmaking
 
De minister van OCW stelt de regeling vakantiespreiding telkens voor zes jaar definitief en voor drie jaar voorlopig vast. De scholen mogen zelf beslissen wanneer zij de vakantiedata bekendmaken. De meeste scholen vermelden de vakantiedata in hun schoolgids. U kunt als ouder via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen dat de vakantiedata tijdig worden vastgesteld en bekendgemaakt
 
contact
home
Like ons
webdesign: Studio Hekwerk