Lourens Bogtmanstraat 7, 1724 SV Oudkarspel
T 0226 - 341235 E barnewiel@barnewiel.nl
P Postbus 24, 1724 ZG Oudkarspel 

Schoolfonds

Op school worden ook veel leuke dingen gedaan die niet door de overheid vergoed worden.
Dit zijn bijvoorbeeld het Sint-Nicolaasfeest, het kerstfeest, de sportdag en natuurlijk het jaarlijkse schoolreisje.
Hiervoor is de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de ouderraad.

De ouderbijdrage is vastgesteld voor een vast bedrag voor groep 1 t/m 7 op (€ 50,00 in 2016) en een hoger bedrag voor groep 8 ( € 80,00 in 2016),dit in verband met het driedaagse schoolkamp van groep 8.

Op de algemene ouderavond in oktober 2001 is door de ouders besloten om de ouderbijdrage jaarlijks te verhogen met de prijsindex.
Indien u de vrijwillige ouderbijdrage niet kan of (om andere dan financiële
redenen) wenst te voldoen, verzoek ik u hierover contact op te nemen met de
directie van de school. In een persoonlijk overleg zullen dan nadere specifieke afspraken worden gemaakt.

contact
home
Like ons
webdesign: Studio Hekwerk