Lourens Bogtmanstraat 7, 1724 SV Oudkarspel
T 0226 - 341235 E barnewiel@barnewiel.nl
P Postbus 24, 1724 ZG Oudkarspel 

Ouderraad

 

Voorzitter Nancy Rootjes
Secretariaat  
Penningmeester Nancy Rootjes
   
Leden

Esther Ambagtsheer, Nancy Rootjes, Linda Krijgsman, Amber Visser, Marsha Bakker, Linda Bakker, Noelle Wever, Francien van Eijkel, Danielle den Toom, Karen van Diepen

Mariëtte Groeneveld (namens het team)

 

De ouderraad (OR) houdt zich o.a. bezig met:

- meedenken over de gang van zaken en eventuele problemen in en om de school (bijv. verkeersproblematiek)
- organiseren van allerlei activiteiten (sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreisjes, sponsoracties enz.).
- organiseren van de ouderavond
- het innen en beheren van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage
- het bieden van gelegenheid aan de ouders om hun mening te geven over alle zaken in en om de school

De ouderraad wordt gekozen uit de ouders van leerlingen op de Barnewiel. De ouderraadsleden hebben 3 jaar zitting in de ouderraad en kunnen zich dan opnieuw herkiesbaar stellen tot een maximum van 6 jaar. Als zij geen kinderen meer op school hebben moeten zij de ouderraad verlaten.

contact
home
Like ons
webdesign: Studio Hekwerk