Lourens Bogtmanstraat 7, 1724 SV Oudkarspel
T 0226 - 341235 E barnewiel@barnewiel.nl
P Postbus 24, 1724 ZG Oudkarspel 

Schoolplan

Op deze pagina vindt u ons schoolplan voor de komende jaren. De indeling van het schoolplan 2015-2019 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Blauwe Loper en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. 
Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act).
De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader.
In het hoofdstuk Personeelsbeleid beschrijven we de competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons personeelsbeleid.
 
Hier kunt u het schoolplan vinden: Schoolplan 2015-2019
contact
home
Like ons
webdesign: Studio Hekwerk