Lourens Bogtmanstraat 7, 1724 SV Oudkarspel
T 0226 - 341235 E barnewiel@barnewiel.nl
P Postbus 24, 1724 ZG Oudkarspel 

Algemeen

Per 1 augustus 2014 is onze school gefuseerd met basisschool De Wijde Veert uit Noord-Scharwoude.

Ons onderwijs aan jonge kinderen neemt in alle opzichten een aparte positie in. Het heeft ook een aantal bijzondere kenmerken.

Als kinderen vier jaar zijn, komen ze onze school binnen. Dan blijkt meteen overduidelijk, dat leeftijd maar weinig zegt over ontwikkeling. De verschillen tussen kinderen zijn vaak enorm. Om met deze verschillen om te kunnen gaan, bieden wij onze kleuters veel ruimte voor spel en hebben we een ruim aanbod aan materialen en activiteiten. We richten ons meer op de totale ontwikkeling van het kind dan op de afzonderlijke prestaties. Het onderwijs aan de jongsten wordt gezien als de basis voor de gehele schoolloopbaan en als de plek, waar de dreigende onderwijsachterstanden het vroegst opgemerkt en het snelst aangepakt kunnen worden. We gebruiken Kleuterplein (Malmberg) en het Cito leerlingvolgsysteem in groep 2 voor de vroegtijdige signalering.

Thematisch Onderwijs 

De Barnewiel heeft gekozen voor Thematisch Onderwijs. Binnen het Thematisch Onderwijs is veel ruimte voor eigen initiatieven van kinderen, aandacht voor (emotionele) behoeften, het stimuleren van het zelfvertrouwen en de "wens om te willen weten". Het ruime activiteitenaanbod bevordert de ontwikkeling van kinderen. De activiteiten worden aangeboden binnen een thema. Het is de taak van de leerkracht om de kinderen in deze activiteiten steeds een stapje verder te laten komen in hun ontwikkeling. Daarbij blijven we gericht kijken naar elk kind afzonderlijk en streven wij ernaar het onderwijsaanbod aan uw kind af te stemmen op de ontwikkelingsbehoeften van uw kind, zonder het groepsgeheel uit het oog te verliezen. Met andere woorden; de kinderen kiezen het thema, of hun interesse wordt gewekt door de leerkracht en de leerkracht zorgt ervoor dat het noodzakelijke leren erin zit.

 

 

 

 
contact
home
Like ons
webdesign: Studio Hekwerk