Lourens Bogtmanstraat 7, 1724 SV Oudkarspel
T 0226 - 341235 E barnewiel@barnewiel.nl
P Postbus 24, 1724 ZG Oudkarspel 

Groep 3 en 4

Welkom in groep 3/4 van Juf Anita en Juf Marian!

In groep 3/4 zitten 21 kinderen: 9 in groep 4 en 12 in groep 3. Het is een leuke, gezellige en sociale groep. Ze nemen het voor elkaar op en beschermen elkaar als echte kanjers! 
Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Anita. Zij is heel lief, zorgzaam, geduldig, kan goed lesgeven, observeren, plannen en is heel bedreven in het coachen van kinderen.
Juf Marian mag de week afronden op donderdag en vrijdag. Ze is goed in het uitleggen van moeilijke sommen, creatief, sportief, houdt van zingen en natuurlijk heel veel van kinderen.
De juffen hebben beiden al veel ervaring in groep 3 / 4. En werken al jaren samen als duo. Zij voelen en vullen elkaar heel goed aan, zitten op één lijn en dat is prettig werken, ook voor de leerlingen en ouders/verzorgers. Ze dragen zorg voor een positieve omgang en vertrouwenssfeer in de groep: een vereiste om te kunnen leren! En vinden het belangrijk dat elk kind wordt gewaardeerd om zijn/haar kwaliteiten.


In onze klas besteden wij daarom zeer veel aandacht aan De Kanjertraining. Deze methode voor Sociale en Emotionele vaardigheden staat één keer per week op het rooster. Maar komt eigenlijk dagelijks meerdere malen aan de orde! De kinderen leren zo weerbaarder te worden en andere kinderen te helpen door er voor de ander te zijn. In de klas en op onze school benoemen we gedrag volgens de vier petjes, de zwarte pet (pestvogel), de gele pet (bang konijntje), de rode pet (de uitlach-aap) en de witte pet (de kanjer tijger). We spelen situaties uit waarin alle vier de petjes een rol spelen en doen vertrouwensoefeningen met elkaar. Zo komen de kinderen er spelenderwijs achter dat het fijn is om allemaal kanjers te zijn!
Soms is er een stagiair bij ons in de klas. Hij/zij ondersteunt dan een groepje kinderen, zodat ze allemaal per toerbeurt eens extra aandacht kunnen krijgen.

In onze klas krijgen de kinderen van groep 3 voor het eerst een eigen tafel om aan te werken. In de laden van deze tafels zitten allerlei materialen waarmee de kinderen aan de slag gaan: boeken, schriften, potloden, leesboeken, klikklakboekjes (dit is een mapje met letters erin) enzovoort. Dit is voor de kinderen al heel anders werken dan in groep 1/2. Voor groep 3 is het leren lezen misschien wel het spannendste wat er gebeurt. Al na de eerste schoolweek kunnen de kinderen verschillende woorden lezen. Hoe verder het jaar vordert, hoe beter de kinderen leren lezen. Ieder kind krijgt in onze groep de kans om dit op zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau te doen. We gebruiken hiervoor de methode ‘Veilig leren lezen’. Deze methode bestaat uit 12 kernen (thema’s). Vooraf aan elke kern krijgen de ouders/verzorgers een nieuwsbrief mee naar huis met de nieuwe kernwoorden erin en tips om thuis de kinderen te stimuleren bij het leren lezen. Natuurlijk willen de kinderen alles graag laten zien en horen. Daarom krijgen zij geregeld werkschriften die uit zijn mee naar huis. We besteden verder veel aandacht aan het leren schrijven. Een juiste schrijfhouding is essentieel om goed te kunnen schrijven. We nemen uitgebreid de tijd om een letter goed aan te leren. We zingen daar gezellig een leuk schrijfliedje bij.

In groep 4 leren de kinderen met rekenen voor het eerst de tafels aan. We leren dat het aanleren van de tafels handig is om sommen nog sneller en makkelijker uit te rekenen. Ook leren we klokkijken en sommen onder de 100 uitrekenen. We breiden het technisch lezen uit door op tempo te lezen, op de juiste toon voorlezen en leren we dus rekening te houden met verschillende leestekens. Met onze taalmethode breiden we op een speelse en interessante manier de woordenschat uit en doen we verschillende taaloefeningen. Ook het spellen van woorden met twee- en meer lettergrepen wordt flink geoefend. Met de Methode Lekker Lezen leren we het begrijpend lezen. We gaan zelf verhalen schrijven rond thema’s en een kort werkstukje maken in groep 4. Ook een boekpresentatie en spreekbeurt rond zelf gekozen onderwerp staan op het programma om het jaar mee af te sluiten.
Het is natuurlijk ook nog heerlijk om na al dat individuele werk in groepjes te mogen werken aan een gezamenlijke opdracht. Ieder met zijn eigen waardevolle inbreng. Dit doen we dagelijks volgens het Planbord-circuitmodel van Veilig Leren Lezen. De opdrachten zijn rond het thema en variëren van spel, constructie, coöperatieve werkvorm, knutsel, tactiele vaardigheid, techniek, natuur, herhaling taal/spelling- en/of rekenblad, etc. etc.


Op de woensdag geeft juf Anita zelf de gymles en op vrijdag krijgen de kinderen gymles van de vakleerkracht juf Marieke. We hebben daardoor veel nieuwe en interessante lessen.

Naast onze methode thema’s aansluitend bij Veilig Leren Lezen werken wij in de klas ook met schoolthema’s. Deze worden tijdig aangegeven in onze tweewekelijkse nieuwsbrief de Barnemeter!
Een aantal thema’s die dit jaar aan bod zullen komen zijn: Muziek, Verkeer, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Juffenfeest, Koningssportdag, kriebelbeestjes en toneel. Vooral op de middagen zijn wij bezig met het thema. We maken ook geregeld uitstapjes die in het teken van ons thema staan. Of we nodigen mensen uit op school die iets rond ons thema iets vertellen en laten zien.

Onze ouders in de klas zijn ook heel actief en betrokken bij de school. Zo hebben we bijvoorbeeld ouderhulp nodig tijdens creatieve lessen, uitstapjes en voor het maken van onze jaarkrant.

Kortom, een jaar met heel veel leuke lessen, uitstapjes en thema’s! Wij hebben er zin in!

contact
home
Like ons
webdesign: Studio Hekwerk