Lourens Bogtmanstraat 7, 1724 SV Oudkarspel
T 0226 - 341235 E barnewiel@barnewiel.nl
P Postbus 24, 1724 ZG Oudkarspel 

Groep 1 en 2

Welkom in groep 1/2 van Juf Mariette en Juf Tanja!
 
De kinderen van groep 1/2 zitten bij elkaar in de klas. De jongste kleuters leren heel veel van de oudste kleuters en andersom 'groeien' de oudste kleuters weer d.m.v. het helpen van de jongste kleuters. We vinden het heel belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd kunnen voelen binnen de groep. Voor de sociale/emotionele ontwikkeling gebruiken wij door de hele school de methode 'de Kanjertraining'. De kinderen werken er zelf ook hard aan om een 'echte kanjertijger' te zijn.

Wij werken op de Barnewiel thematisch. De thema’s duren 6 tot 8 weken. We proberen zoveel mogelijk de 'echte wereld' in het leerproces te krijgen en richten ook een themahoek in de klas in. De kinderen kunnen wat ze hebben geleerd hierin naspelen. We maken ook meestal een uitstapje over het thema naar bijv. de fietsenwinkel, de schoenmaker, de boerderij of een komt iemand in de klas iets vertellen.

De kinderen leren elke dag op school; in de kring, tijdens het spel, een taak aan tafel, van elkaar en met elkaar.
We beginnen elke dag in de kring. We tellen hoeveel kinderen er zijn, benoemen welke dag het is en bespreken de dagritmekaartjes. Hierop kunnen de kinderen stap voor stap zien wat we die dag allemaal gaan doen. Daarna volgt er een kringactiviteit zoals: een taalles, rekenles, muziekles, gesprek over het thema, voorlezen, enz. Na de kring gaan we in de klas aan het werk, naar de gymzaal of buitenspelen.

Tijdens het werken in de klas kiezen de kinderen zelfstandig d.m.v. het kiesbord wat zij willen gaan doen. Ze kunnen kiezen uit: de bouwhoek, letterhoek, huishoek, themahoek, verfbord, zandtafel, timmertafel, knutselen, werken met ontwikkelingsmateriaal. Elke dag werkt de leerkracht ook met een groepje kinderen met bijv. taal/rekenoefeningen, een knutselopdracht, expertlezen, enz. Halverwege de ochtend komen we weer even bij elkaar in de kring om te drinken en een gezonde koek of een stuk fruit te eten. De leerkracht leest dan meestal even voor.

Op het schoolplein kunnen de kinderen heerlijk buitenspelen. Ze kunnen klimmen, glijden, in de zandbak spelen, fietsen, met de kar, scheppen, schommelen, enz. In de gymzaal kunnen de kinderen klimmen en klauteren op de toestellen, doen we een spel of dansen we op muziek. We gaan 2x per week naar de grote gymzaal en we kunnen ook elke dag gebruik maken van het speellokaal.
Verder hebben we 6 tot 8 keer per jaar een inloop. Op deze dagen mogen de ouders ‘s morgens een kwartiertje met hun kind meespelen in de klas. Deze inloopdagen vindt u in de
jaargids.

We gaan ook 1 keer per jaar op schoolreisje, hebben een keuveltjesavond, we vieren we Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. We hebben ook een sportdag, brengen een jaarlijks bezoek aan de bibliotheek en hebben regelmatig optredens door en voor alle kinderen van de Barnewiel. 

contact
home
Like ons
webdesign: Studio Hekwerk