Lourens Bogtmanstraat 7, 1724 SV Oudkarspel
T 0226 - 341235 E barnewiel@barnewiel.nl
P Postbus 24, 1724 ZG Oudkarspel 

Geen school

De komende periode zijn er een aantal dagen waarop de kinderen vrij hebben en de school gesloten is. Te beginnen met de meivakantie. Deze is van 21 april tot en met 6 mei. Daarna 10 en 11 mei, Hemelvaartsdag en de vrijdag daaraan vast. Ten slotte maandag 21 mei, 2e Pinksterdag.
 

 

 

> lees verder

Ja of Nee?

Alle ouders hebben digitaal en in een papieren versie een toestemmings-formulier ontvangen waarbij aangegeven moet worden op welke media uw kind gezien mag worden en op welke niet. Op dit moment is slechts een zeer klein deel van de formulieren terug. Dat is eigenlijk op dit moment heel erg lastig. Volgende week komt een fotograaf foto's maken voor de nieuwe website. Zonder toestemming mogen wij geen leerlingen op de website, of anderszins, zetten. Het logische vriendelijke, doch wel dringende verzoek is dan ook of u het formulier wilt invullen, ondertekenen en afgeven op school.

 

> lees verder

Heeft u onze nieuwsbrief gemist?

Elke maand ontvangen de ouders en verzorgers van leerlingen van de Barnewiel een nieuwsbrief; de Barnemeter. Hierin vindt u belangrijke informatie, data om in uw agenda te noteren, leuke weetjes, foto's en verslagen van activiteiten van en op onze school. Heeft u een Barnemeter gemist? Dan kunt u ze altijd hier teruglezen!

> lees verder

De schoolgids 2017-2018

De schoolgids 2017-2018 ligt weer voor u klaar, met daarin o.a. de jaarkalender.
Het team, de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR) hebben deze schoolgids gemaakt om u te vertellen hoe wij hier op school werken, hoe wij met onze leerlingen omgaan, hoe de ouders daarin een rol spelen en wat voor nevenactiviteiten er door onze school georganiseerd worden. U krijgt een globale indruk van de gang van zaken in onze school.

U kunt de schoolgids voor het schooljaar 2017-2018 hier downloaden. U kunt de schoolgids ook op school ophalen.


contact
home
Like ons
webdesign: Studio Hekwerk